Úprava kontingenčních grafů

Upravte kontingenční graf stejným způsobem jako běžné grafy.

Chcete-li upravit kontingenční graf

 1. Klepnutím na graf můžete měnit vlastnosti objektu:

  Velikost a umístění na aktuální stránce.

  Zarovnání, zalomení textu, okraje a další.

 2. Poklepáním na graf se přepnete do režimu úprav grafu, kde můžete měnit:

  Hodnoty dat grafu (u grafů s vlastními daty).

  Typ grafu, osy, popisy, stěny, mřížky a další.

 3. Poklepáním na prvek grafu v režimu úprav grafu můžete:

  Poklepáním na osu: měnit její měřítko, typ, barvu a další vlastnosti.

  Poklepáním na datový bod: vybrat a upravovat vlastnosti datových řad, do nichž datový bod patří.

  S vybranou datovou řadou, klepnutím a pak poklepáním na jeden datový bod: měnit vlastnosti tohoto bodu (např. jednoho sloupce ve sloupcovém grafu).

  Poklepáním na legendu: vybrat a měnit tuto legendu. Klepnutím a pak poklepáním na symbol ve vybrané legendě: měnit vlastnosti přiřazené datové řady.

  Poklepáním na libovolný jiný prvek grafu, nebo klepnutím na prvek a otevřením nabídky Formát: upravit jeho vlastnosti.

 4. Klepnutím mimo graf ukončíte režim úprav.

Ikona tipu

Chcete-li graf vytisknout ve vysoké kvalitě, můžete jej exportovat do souboru PDF a ten vytisknout.


V režimu úprav grafu vidíte lištu Formátování grafu poblíž horního okraje dokumentu. Lišta kreslení grafu se objeví poblíž spodního okraje dokumentu. Tato lišta kreslení obsahuje podmnožinu ikon z lišty Kreslení programů Draw a Impress.

Klepnutím pravým tlačítkem na prvek grafu můžete otevřít místní nabídku. Místní nabídka obsahuje mnoho příkazů pro formátování daného prvku.

Úprava popisů grafu

Úprava os grafu

Úprava legendy grafu

Přidání textury na sloupce grafu

3D pohled

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!