Kontingeční Graf

Kontingenční graf je graf s datovým rozsahem a datovými řadami kontingenční tabulky.

Na rozdíl od tabulek statické velikosti, kde počet řádků a sloupců je konstantní, kontingenční tabulky mohou mít různé rozměry v závislosti na nastavení kontingenční tabulky a obsahu zdroje dat.

Kontingenční grafy reagují na změny v datech v kontingenční tabulce a přizpůsobují datové řady a rozsahy odpovídajícím způsobem.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!