Vkládání a úprava komentářů

Každé buňce můžete přiřadit komentář volbou Vložit - Komentář. Komentář je vyznačen červeným čtverečkem v rohu buňky.

K zobrazení nápovědy při zadávání údajů zvolte Data - Platnost - Nápověda při vstupu.

Podpořte nás!