Práce s více listy

Výběr několika listů

Karta aktuálního listu je vždy bílá a viditelná před kartami jiných listů. Pokud nejsou karty jiných listů vybrány, jsou šedé. Klepnutím na kartu jiného listu se stisknutým lze vybrat více listů.

Klávesnicí můžete vybrat více listů pomocí Shift++Page Up nebo Page Down.

Zrušení výběru

Výběr listu zrušíte opětovným klepnutím na jeho kartu se stisknutou klávesou . Výběr není možné zrušit pro aktuálně zobrazený list.

Výpočty na více listech

Ve vzorci se lze odkazovat na více listů zápisem prvního a posledního listu, např. =SUM(List1.A1:List3.A1) sečte všechny buňky A1 na listech List1 až List3.

Podpořte nás!