Provedení vícenásobné operace

Zadání vícenásobné operace ve sloupcích nebo řádcích

Příkaz Data - Vícenásobné operace umožňuje řešit úlohy typu "co když". V sešitu zadáte vzorec, pomocí kterého se spočítá výsledek z hodnot uložených v jiných buňkách. Poté nastavíte oblast buněk, do které zadáte nějaké pevné hodnoty, a příkazem vícenásobné operace pro ně pomocí daného vzorce spočítáte výsledky.

Do pole Vzorce vložte odkaz na buňku obsahující vzorec, který se má použít na oblast dat. Do pole Vstupní buňka sloupce/řádku zadejte odpovídající buňku, která je součástí vzorce. Nejlépe to vysvětlíme na příkladech:

Příklady

Vyrábíte hračky s prodejní cenou 10 dolarů za kus. Výrobní náklady na jednu jsou 2 dolary a k tomu máte roční fixní náklady ve výši 10000 dolarů. Kolik ročně vyděláte, prodáte-li určitý počet hraček?

oblast listu se scénáři

Výpočet pomocí jednoho vzorce a jedné proměnné

 1. Chcete-li vypočítat roční zisk, zadejte nejprve libovolné číslo počtu prodaných hraček (v tomto příkladu 2 000). Zisk je vypočítán pomocí vzorce Zisk=Počet*(Prodejní cena-Náklady na výrobu)-Pevné roční náklady. Tento vzorec zadejte do pole B5.

 2. Do sloupce D zadejte roční prodej v kusech, například od 500 do 5000 v krocích po 500.

 3. Vyberte oblast D2:E11, obsahující hodnoty zadané ve sloupci D a odpovídající prázdné buňky ve sloupci E.

 4. Zvolte Data - Vícenásobné operace.

 5. S kurzorem umístěným v poli Vzorce klepněte na buňku B5.

 6. Nastavte kurzor do pole Vstupní buňka sloupce a klepněte na buňku B4. Což značí: B4, množství, je ve vzorci proměnná, která bude nahrazena hodnotami z označeného sloupce.

 7. Klepnutím na OK uzavřete dialog. Ve sloupci E se zobrazí výnos.

Výpočet pomocí několika vzorců

 1. Vymažte obsah sloupce E.

 2. Do buňky C5 zadejte vzorec = B5 / B4. Tímto způsobem vypočtete roční zisk za jeden prodaný kus.

 3. Vyberte oblast D2:F11, obsahující tři sloupce.

 4. Zvolte Data - Vícenásobné operace.

 5. Je-li kurzor v poli Vzorce, označte buňky B5 až C5.

 6. Nastavte kurzor do pole Vstupní buňka sloupce a klepněte na buňku B4.

 7. Klepnutím na OK uzavřete dialog. Ve sloupci E se zobrazí výnosy a ve sloupci F výnosy na kus.

Vícenásobné operace provedené napříč řádky a sloupci

LibreOffice umožňuje provádět vícenásobné navzájem provázané operace se sloupci a řádky v takzvaných křížových tabulkách. Buňka se vzorcem musí odkazovat na oblast dat uspořádanou ve sloupcích i v řádcích. Vyberte oblast definovanou oběma oblastmi a vyvolejte dialogové okno pro násobné operace. Zadejte odkaz na vzorec v poli Vzorce. Vstupní buňka řádku a Vstupní buňka sloupce slouží k zadání odkazů na odpovídající buňky vzorce.

Výpočet pomocí dvou proměnných

Sloupce A a B z příkladu uvedeného výše zůstávají stejné. Nyní však chcete obměňovat nejen množství celkové roční produkce, ale také prodejní cenu a pro oba případy vypočítat zisk.

Následujícím způsobem rozšiřte výše uvedenou tabulku: Oblast buněk D2:D11 obsahuje čísla 500, 1 000 až 5 000. Do oblasti buněk E1:H1 zadejte čísla 8, 10, 15 a 20.

 1. Vyberte oblast buněk D1:H11.

 2. Zvolte Data - Vícenásobné operace.

 3. S kurzorem umístěným v poli Vzorce klepněte na buňku B5.

 4. Nastavte kurzor do pole Vstupní buňka řádku a klepněte na buňku B1. Což značí, že B1, prodejní cena, je "horizontálně" zadaná proměnná (s hodnotami 8, 10, 15 a 20).

 5. Nastavte kurzor do pole Vstupní buňka sloupce a klepněte na buňku B4. Tedy B4, množství, je vertikálně zadaná proměnná.

 6. Klepnutím na OK dialog uzavřete. V oblasti E2:H11 uvidíte vypočtené zisky.

Podpořte nás!