Zadání maticového vzorce

Následuje příklad použití maticového vzorce bez zacházení do podrobností maticových funkcí.

Předpokládejme, že jste do každého ze sloupců A a B zadali 10 čísel (do oblastí A1:A10 a B1:B10) a chcete vypočítat součet odpovídajících řádků ve sloupci C.

  1. Pomocí myši vyberte oblast C1:C10, ve které mají být vráceny výsledné hodnoty.

  2. Stiskněte F2 nebo klepněte do vstupního řádku lišty vzorců.

  3. Zadejte znak rovná se (=).

  4. Vyberte oblast A1:A10, která obsahuje první hodnoty určené k součtu.

  5. Na numerické klávesnici stiskněte klávesu plus (+).

  6. Vyberte čísla v druhém sloupci v oblasti B1:B10.

  7. Ukončete zadání "maticovou" kombinací kláves: Shift++Enter.

Maticová oblast je chráněna proti změnám, jako výmazu řádků či sloupců. Nicméně je možné měnit formátování, třeba pozadí buňky.

Podpořte nás!