Výběr několika buněk

Obdélníkový výběr

Držte tlačítko myši stisknuté a přetáhněte ukazatelem z jednoho rohu oblasti do rohu protějšího.

Výběr jedné buňky

Proveďte jednu z následujících možností:

Výběr několika nesousedících buněk

Proveďte jednu z následujících možností:

Změna režimu výběru

Klepněte na STD / EXT / ADD na stavové řádce, čímž přepnete režim výběru:

Název tlačítka

Akce provedená klepnutím

STD

Klepnutí myší vybere buňku. Zruší výběr všech ostatních vybraných.

EXT

Klepnutí myší označí obdélníkovou oblast od aktuální buňky po buňky, na kterou jste klepli. Můžete také klepnout na buňku se stisknutou klávesou Shift.

ADD

Klepnutí myší přidá buňku k již vybraným. Klepnutí na vybranou buňku její výběr zruší. Můžete také držet klávesu a klepnout na buňky.


Podpořte nás!