Instrukce pro použití LibreOffice Calc

Na stránce nápovědy pro LibreOffice obecně najdete rady, které jsou společné pro všechny části balíku, např. práce s okny a nabídkami, přizpůsobení LibreOffice, zdroje dat, Galerie a přetahování.

Pokud potřebujete nápovědu k jiné aplikaci, přepněte aplikaci v poli se seznamem v navigační části.

Úprava formátu tabulky nebo buňky

Ukotvení řádků a sloupců jako záhlaví

Zvýraznění záporných čísel

Buňky ve formátu měny

Vypnutí automatických změn

Formátování sešitů

Použití automatického formátu na vybranou oblast buněk

Výběr motivů vzhledu pro sešity

Přiřazení formátu pomocí vzorce

Použití podmíněného formátování

Odstranění přímého formátování z dokumentu

Kopírování do více listů

Výběr několika buněk

Sloučení a zrušení sloučení buněk

Formátování čísel s desetinnými místy

Uživatelem definované formáty čísla

Formátování čísel jako textu

Převod textu na čísla

Vkládání a úprava komentářů

Přejmenování listu

Změna výšky řádku a šířky sloupce

Změna tabulkového pohledu

Zaokrouhlování čísel

Kopírování pouze viditelných buněk

Kopírování formátování pomocí štětečku formátu

Vložení zalomení řádku v buňkách

Otáčení textu

Zápis víceřádkového textu

Horní a dolní index

Vložení speciálních znaků

Změna barvy textu

Přepnutí mezi režimem vkládání a režimem přepisování

Vkládání nezlomitelných mezer, spojovníků a volitelných rozdělení

Sledování změn

Zadání hodnoty nebo vzorce

Zadávání hodnot

Počítání se vzorci

Zobrazení vzorců a hodnot

Vkládání vzorců

Kopírování vzorců

Výpočty v sešitech

Výpočty s údaji času a kalendářních dat

Výpočet časového rozdílu

Zadání zlomků

Zadání čísla začínajícího nulou

Práce s více listy

Navigace pomocí karet listů

Automatické vyplňování dat podle sousedících buněk

Použití řazených seznamů

Použití filtrů

Použití automatického filtru

Použití pokročilých filtrů

Kopírování pouze viditelných buněk

Zadání maticového vzorce

Otáčení tabulek (transponování)

Uživatelem definované funkce

Zadání odkazu

Vytváření názvů buněk

Rozpoznání názvů jako adres

Odkazování na buňky metodou táhni a pusť

Adresy a odkazy, absolutní a relativní

Odkazy na URL

Odkazy na jiné listy

Zadání maticového vzorce

Vkládání externích dat do tabulky (Webový dotaz)

Databázová oblast v tabulce

Definování databázové oblasti

Filtrování oblastí buněk

Řazení dat

Pokročilé výpočty

Kontingenční tabulka

Vytvoření kontingenční tabulky

Úprava kontingenční tabulky

Filtrování kontingenční tabulky

Aktualizace kontingenční tabulky

Smazání kontingenční tabulky

Výběr výstupní oblasti kontingenční tabulky

Konsolidace dat

Použití funkce Hledat řešení

Provedení vícenásobné operace

Platnost obsahu buněk

Použití scénářů

Tisk a náhled tisku

Definování oblastí tisku na listu

Podrobnosti tisku listu

Výběr stránek pro tisk

Tisk listu na šířku

Tisk vybraných řádků nebo sloupců na každé stránce

Nastavení barvy nebo obrázku na pozadí (vodoznaku)

Import a export dokumentů

Otevírání a ukládání textových CSV souborů

Import a export CSV souborů se vzorci

Import a export souborů dBASE

Uložení a otevření sešitu ve formátu HTML

Odeslání dokumentu jako e-mailu

Otevření dokumentů uložených v jiných formátech

Ukládání dokumentů v jiných formátech

Různé

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice Calc)

Vložení obsahu ve speciálních formátech

Změna pracovního adresáře

Ochrana buněk před změnami

Odemknutí buněk

Ukotvení řádků a sloupců jako záhlaví

Vkládání a úprava komentářů

Otáčení tabulek (transponování)

Uživatelem definované funkce

Vkládání externích dat do tabulky (Webový dotaz)

Roky 19xx/20xx

Vkládání, úpravy a ukládání rastrových obrázků

Použití stylu čáry pomocí nástrojové lišty

Definování stylů šipek

Definování stylu čáry

Záznam makra

Podpořte nás!