Ukotvení řádků a sloupců jako záhlaví

Máte-li dlouhé řádky nebo sloupce dat, které zasahují mimo viditelnou oblast listu, můžete některé řádky nebo sloupce ukotvit. Poté tyto ukotvené řádky stále uvidíte, i když budete procházet všechna ostatní data.

  1. Vyberte řádek pod nebo sloupec napravo od řádku či sloupce, který chcete ukotvit. Všechny řádky nad či sloupce vlevo budou ukotveny.

    Vodorovného a zároveň svislého ukotvení dosáhnete tím, že vyberete buňku ležící pod řádkem a napravo od sloupce, které chcete ukotvit.

  2. Zvolte Zobrazit - Ukotvit řádky a sloupce.

    Ukotvení zrušíte opětovným výběrem Zobrazit - Ukotvit řádky a sloupce.

Ikona poznámky

Pokud má být v oblasti možné rolovat, použijte příkaz Okno - Rozdělit.


Ikona poznámky

Chcete-li určitý řádek vytisknout na každé stránce, vyberte Formát - Oblasti tisku - Upravit.


Podpořte nás!