Zadání zlomků

Do buňky lze zadat zlomek a používat ho pro výpočty:

Zadáte-li „0 1/2“, automatické opravy nahradí tyto tři znaky 1, / a 2 jediným znakem. To samé platí pro 1/4 a 3/4. Toto nahrazení se stanovuje na kartě Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Možnosti.

K zobrazení zlomků jako je "1/10" musíte změnit formát buňky. Otevřete místní nabídku a vyberte Formát buněk. V poli Kategorie vyberte "Zlomek" a poté v poli Formát "-1234 10/81". Nyní lze zadávat zlomky jako 12/31 nebo 12/32 - zlomky jsou automaticky kráceny, takže v posledním případě se zobrazí 3/8.

Podpořte nás!