Počítání se vzorci

Všechny vzorce začínají rovnítkem. Mohou obsahovat čísla, text, aritmetické a logické operátory nebo funkce.

Ikona tipu

Pamatujte, že na základní aritmetická znaménka (+, -, *, /) ve vzorcích platí pravidlo "Násobení a dělení před sčítáním a odečítáním". Namísto =SUM(A1:B1) raději používejte =A1+B1.


Ikona tipu

Lze používat i závorky. Výsledek vzorce =(1+2)*3 je jiný než =1+2*3.


Následuje pár příkladů vzorců v LibreOffice Calc:

=A1+10

Zobrazí obsah buňky A1, k němuž byla připočtena hodnota 10.

=A1*16%

Zobrazí 16 % z obsahu buňky A1.

=A1 * A2

Zobrazí výsledek násobení obsahu buněk A1 a A2.

=ROUND(A1;1)

Zobrazí obsah buňky A1 zaokrouhlený na jedno desetinné místo.

=EFFECTIVE(5%;12)

Vypočítá efektivní úrokovou sazbu z nominální úrokové míry ve výši 5% při 12 splátkách za rok.

=B8-SUM(B10:B14)

Odečte od hodnoty buňky B8 součet oblasti buněk B10 až B14

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Vypočte součet oblasti buněk B10 až B14 a přičte hodnotu k buňce B8.


Funkce lze ve vzorcích vnořovat, jak je ukázáno v příkladu. Také lze do funkcí vnořovat další funkce. Průvodce funkcí vám s vnořováním pomůže.

Podpořte nás!