Zobrazení vzorců a hodnot

Chcete-li zobrazit v buňkách vzorce, například ve tvaru =SUM(A1:B5), postupujte takto:

  1. Zvolte - LibreOffice Calc - Zobrazení.

  2. V části Zobrazení zaškrtněte položku Vzorce. Klikněte na OK.

Pokud chcete vidět výsledky a ne vzorce, položku Vzorce nezaškrtávejte.

- LibreOffice Calc - Zobrazení

Podpořte nás!