Vkládání vzorců

Vzorce můžete zadávat tak, že je napíšete pomocí klávesnice, zvolíte pomocí ikon nebo obě metody zkombinujete.

  1. Klepněte na buňku, do níž chcete zadat vzorec.

  2. Na liště vzorců klepněte na ikonu Vzorec.

    Ve vstupním řádku se zobrazí znaménko rovná se. Nyní je možné zadat vzorec.

  3. Po zadání vzorce stiskněte Enter nebo klepněte na Přijmout, čímž vzorec vložíte do aktivní buňky. Obsah vstupního řádku vyčistíte stiskem klávesy Escape nebo klepnutím na Zrušit.

Hodnoty a vzorce je možné zadávat i přímo do buněk, i když není vidět vstupní kurzor. Vzorce musí začínat rovnítkem.

Psaní vzorce můžete také zahájit stisknutím kláves + či - na numerické klávesnici. Klávesa NumLock musí být zapnuta. Stiskněte například postupně tyto klávesy:

+ 5 0 - 8 (stiskněte klávesu Enter)

V buňce vidíte výsledek, číslo 42. Buňka obsahuje vzorec =+50-8.

Ikona poznámky

Jestliže upravujete vzorec s odkazy, odkazy a jím příslušející buňky se zvýrazní stejnou barvou. Při tom můžete změnit velikost odkazované oblasti pomocí myši, změní se také odkaz ve vzorci zobrazený ve vstupním řádku. Možnost Zobrazit odkazy barevně je možné vypnout v - LibreOffice Calc - Zobrazení.


Ikona tipu

Chcete-li zobrazit výsledky jednotlivých částí vzorce, vyberte příslušnou část a stiskněte F9. Například ve vzorci =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) vyberte část SUM(C1:D12) a stiskněte F9, čímž se zobrazí součet této oblasti.


Obsahuje-li vzorec chybu, v aktivní buňce se objeví chybové hlášení.

Podpořte nás!