Kopírování vzorců

Vzorec lze zkopírovat několika způsoby. Zde je uveden jeden z nich.

  1. Buňku se vzorcem vyberte.

  2. Zvolte Úpravy - Kopírovat nebo stiskněte +C.

  3. Vyberte buňku, do níž chcete vzorec zkopírovat.

  4. Zvolte Úpravy - Vložit, nebo stiskněte +V. Vzorec bude umístěn v nové buňce.

Chcete-li snadno vzorec zkopírovat do více sousedících buněk:

  1. Buňku se vzorcem vyberte.

  2. Umístěte ukazatel vpravo dolů na zvýrazněné ohraničení buňky a stiskněte tlačítko myši. Tvar ukazatele se změní v nitkový kříž.

  3. Podržte tlačítko myši stisknuté a přetáhněte křížek dolů nebo vpravo přes všechny buňky, do nichž chcete vzorec zkopírovat.

  4. Po uvolnění tlačítka myši je vzorec zkopírován do buněk a automaticky upraven.

Pokud nechcete, aby hodnoty či text byly automaticky upraveny, potom spolu s tažením myší přidržte klávesu . Vzorce budou ovšem vždy automaticky upraveny.

Podpořte nás!