Uživatelem definované formáty čísla

V LibreOffice Calc je možné nadefinovat vlastní formáty zobrazení čísel.

Např. zobrazení čísla 10 200 000 jako 10,2 mil. dosáhnete takto:

  1. Vyberte buňky, na které chcete nový, uživatelem definovaný formát použít.

  2. Zvolte Formát - Buňky - Čísla.

  3. V seznamu Kategorie vyberte "Definované uživatelem".

  4. Do pole Formátovací kód zadejte:

    0,0  " mil."

  5. Klepněte na tlačítko OK.

Následující tabulka ukazuje výsledky použití zaokrouhlení, oddělovačů tisíců (mezera), oddělovačů desetinných míst (čárka) a zástupných znaků # a 0.

Číslo

,# " mil."

0,0  " mil."

#  " mil."

10200000

10,2 mil.

10,2 mil.

10 mil.

500000

,5 mil.

0,5 mil.

1 mil.

100000000

100, mil.

100,0 mil.

100 mil.


Podpořte nás!