Formátování čísel s desetinnými místy

Zadejte do listu například číslo 1234,5678. Ve výchozím formátu čísla se číslo zobrazí se dvěma desetinnými místy. Potvrdíte-li zadání, zobrazí se číslo 1234,57. Číslo je zaokrouhleno pouze v dokumentu. Interně jsou zachována všechna čtyři desetinná místa.

Formátování čísel s desetinnými místy:

  1. Nastavte kurzor do buňky s číslem a vyberte Formát - Buňky, zobrazí se dialog Formátovat buňky.

  2. Na kartě Čísla je seznam předdefinovaných formátů čísla. V pravé dolní části dialogu se zobrazuje náhled, jak by číslo vypadalo při použití formátu.

Ikona

Chcete-li pouze změnit počet zobrazovaných desetinných míst, nejjednodušší cestou je klepnutí na ikonu Formát čísla: přidat desetinné místo nebo Formát čísla: odstranit desetinné místo na liště Formátování.

Podpořte nás!