Formátování sešitů

Formátování textu v sešitu

  1. Text, který chcete formátovat, označte jako blok.

  2. Nastavte požadované atributy textu na liště Formátování. Nebo vyberte Formát - Buňky. Objeví se dialog Formát buněk, kde je na kartě Písmo možné nastavit různé atributy textu.

Formátování čísel v sešitu

  1. Buňky obsahující čísla, která chcete formátovat, označte jako blok.

  2. Formát měny či procent nastavte pomocí ikon na liště Formátování. Pro další formáty vyberte položku menu Formát - Buňky. Na kartě Čísla si je možné vybrat z přednastavených nebo si definovat vlastní formáty.

Formátování ohraničení a pozadí buněk a stránek

  1. Skupině buněk můžete přiřadit formát tím, že napřed tyto buňky vyberete (pro vícenásobný výběr podržte při klepání klávesu ) a následným vyvoláním dialogového okna Formát buněk v Formát - Buňky. V tomto okně můžete vybrat vlastnosti jako stínování nebo pozadí.

  2. Na celý list formátování použijete výběrem Formát - Styl stránky. Možné je například nastavit záhlaví a zápatí pro tisk.

Ikona poznámky

Obrázek nahraný pomocí Formát - Styl stránky - Pozadí je vidět pouze při náhledu tisku a při tisku. Na obrazovce lze obrázek pozadí zobrazit pomocí Vložit - Obrázek - Ze souboru a umístit ho na pozadí volbou Formát - Uspořádat - Na pozadí. Obrázek umístěný na pozadí lze vybrat pomocí Navigátoru.


Podpořte nás!