Hledání a nahrazování v programu Calc

V sešitech můžete hledat slova, vzorce a styly. Můžete se přesouvat z jednoho výsledku na druhý, nebo můžete zvýraznit všechny odpovídající buňky najednou a potom použít jiný formát nebo nahradit obsah těchto buněk.

Dialog Najít a nahradit

Buňky mohou obsahovat text nebo čísla, zapsané podobně jako v textovém dokumentu. Ale buňky mohou také obsahovat text nebo čísla coby výsledek výpočtu. Pokud například buňka obsahuje vzorec =1+2, zobrazí výsledek 3. Musíte se rozhodnout, zda chcete hledat 1 či 2, nebo 3.

Hledání vzorců či hodnot

V dialogu Najít a nahradit můžete určit, zda chcete hledat části vzorce, nebo výsledek výpočtu.

  1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit.

  2. Dialog rozšíříte klepnutím na tlačítko Ostatní možnosti.

  3. V seznamu Hledat v vyberte "Vzorce" nebo "Hodnoty".

Pokud zvolíte možnost "Vzorce", budete prohledávat všechny části vzorců.

Při volbě "Hodnoty" budete prohledávat výsledky výpočtů.

Ikona poznámky

Obsah buněk může být různými způsoby formátován. Například číslo může být zobrazeno se symbolem měny při použití formátu Měna. Tyto symboly se budou uvažovat při vyhledávání v případě zapnutí možnosti Zobrazený řetězec.


Hledání textu

  1. Pro otevření dialogu Najít a nahradit zvolte Úpravy - Najít a nahradit.

  2. Hledaný text zadejte do pole Najít.

  3. Klepněte myší na Najít další nebo na Najít vše.

Pokud klepnete na Najít další, Calc bude hledat další buňku, která obsahuje hledaný text. Můžete si ji prohlédnout, upravit její obsah a potom klepnutím na Najít další přejít na další nalezenou buňku.

  1. Pokud dialog zavřete, můžete pomocí klávesové zkratky (+Shift+F) najít další buňku i bez opětovného otevření dialogu.

  2. Ve výchozím nastavení prohledává Calc aktuální list. Pro vyhledávání ve všech listech dokumentu zaškrtněte políčko Všechny listy.

Pokud klepnete na Najít vše, Calc vybere všechny buňky, které obsahují hledaný text. Nyní můžete ve všech těchto vybraných buňkách například nastavit tučný text nebo použít zvolený styl, akce ovlivní všechny vybrané buňky najednou.

Navigátor

  1. Pro otevření okna Navigátoru zvolte Zobrazit - Navigátor.

Navigátor je hlavní nástroj pro hledání a vybírání objektů.

Navigátor použijte pro vkládání objektů a odkazů v témže dokumentu nebo i z jiných otevřených dokumentů.

Podpořte nás!