Použití filtrů

Filtry a pokročilé filtry umožňují pracovat na určitých řádcích (záznamech) oblasti dat. V sešitech LibreOffice jsou různé možnosti použití filtrů.

  1. Jedno z použití Automatického filtru je pro zobrazení jen těch řádků, které odpovídají vybrané hodnotě.

  2. Pomocí dialogového okna Standardní filtr můžete také definovat oblasti, které obsahují dané hodnoty v určitých datových polích. Pomocí standardního filtru můžete spojovat podmínky logickými operátory AND nebo OR.

  3. Pokročilý filtr umožňuje zadat až osm podmínek. S pokročilými filtry vložíte podmínky přímo do listu.

Ikona tipu

Pro odstranění filtru, tj. opětovné zobrazení všech buněk, klepněte do oblasti, kde byl filtr použit a zvolte Data - Filtr - Odstranit Filtr.


Ikona poznámky

Pokud vyberete vícenásobné řádky z oblasti, kde byl použit filtr, může tento výběr obsahovat jak viditelné, tak skryté řádky. Pokud poté použijete formátování nebo mazání vybraných řádek, tato akce se provede pouze s viditelnými buňkami. Skryté buňky zůstanou nezměněny.


Ikona poznámky

Toto je opakem řádek, které jste skryli ručně pomocí příkazu Formát - Řádky - Skrýt Řádky. Ručně skryté řádky jsou smazány, pokud smažete oblast, kde jsou obsaženy.


Podpořte nás!