Import a export souborů dBASE

Data ve formátu dBase (přípona .dbf) můžete otevírat a ukládat v programu LibreOffice Base nebo v sešitu. V programu LibreOffice Base se databází dBASE rozumí složka, která obsahuje soubory s příponou .dbf. Každý soubor odpovídá jedné tabulce v databázi. Vzorce a formátování nejsou součástí formátu dBASE a při otevírání nebo ukládání souboru dBASE pomocí LibreOffice budou ztraceny.

Import souboru dBASE do tabulky

 1. Zvolte Soubor - Otevřít.

 2. Najděte soubor *.dbf, který chcete importovat.

 3. Klepněte na Otevřít.

  Otevře se dialog Importovat soubor dBASE.

 4. Klepněte na OK.

  Soubor dBASE bude otevřen v novém sešitu.

  Ikona upozornění

  Chcete-li uložit sešit do dBASE, neupravujte první řádku importovaného souboru. Obsahuje informace vyžadované formátem dBASE.


Import souboru dBASE do databázové tabulky

Databázová tabulka LibreOffice Base je v skutečnosti odkaz na existující databázi.

 1. Zvolte Soubor - Nový - Databáze.

 2. V poli Název souboru dialogového okna Uložit jako zadejte název databáze.

 3. Klepněte na Uložit.

 4. V poli Typ databáze v dialogu Průvodce databází vyberte "dBASE".

 5. Klepněte na Další.

 6. Klepněte na Procházet.

 7. Najděte adresář, ve kterém se nachází soubor dBASE, a klepněte na OK.

 8. Klepněte na Vytvořit.

Uložení sešitu jako souboru dBASE

 1. Zvolte Soubor - Uložit jako.

 2. V poli Formát souboru vyberte "dBASE".

 3. Do pole Název napište název souboru dBASE.

 4. Klepněte na Uložit.

Ikona poznámky

Budou vyexportována pouze data z aktuálního listu.


Podpořte nás!