Aktualizace kontingenční tabulky

Změní-li se data ve zdrojovém listu, LibreOffice přepočítá kontingenční tabulku. Přepočítání je možné spustit též výběrem Data - Kontingenční tabulka - Obnovit. To udělejte i po importu kontingenční tabulky z Excelu do LibreOffice Calc.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!