Výběr výstupní oblasti kontingenční tabulky

Klepněte na tlačítko Více v dialogu Kontingenční tabulka. Dialogové okno se rozšíří o další položky.

Do pole Výsledky do vyberte pojmenovanou oblast, kam chcete výslednou kontingenční tabulku vložit. Nemá-li cílová oblast název, zadejte adresu levé horní buňky do pole napravo od Výsledky do. Možné je také klepnout do příslušné buňky, čímž se vyplní její adresa.

Zaškrtnutím Ignorovat prázdné řádky nebudou prázdné řádky brány v potaz při tvorbě kontingenční tabulky.

Je-li zaškrtnuto Identifikovat kategorie, budou při tvorbě kontingenční tabulky podle záhlaví rozpoznány kategorie a příslušně přiřazeny.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!