Seskupování v kontingenčních tabulkách

Výsledná kontingenční tabulka může obsahovat mnoho různých položek. Jejich seskupením jí lze značně zpřehlednit.

  1. Označte buňku nebo oblast buněk v kontingenční tabulce.

  2. Vyberte Data - Skupina a souhrn - Skupina.

V závislosti na formátu vybraných buněk se do kontingenční tabulky přidá buď nové pole skupina nebo se zobrazí jeden ze dvou dialogů Seskupení pro číselné hodnoty a hodnoty data.

Kontingenční tabulka musí být rozvržena tak, aby bylo možné použít seskupení.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!