Formátování kontingenčních tabulek

Kontingenční tabulky můžete formátovat pomocí určitých stylů buňky.

warning

Přímé formátování kontingenčních tabulek se při aktualizaci nebo úpravě tabulky ztratí.


Při vytvoření kontingenční tabulky je do dokumentu přidáno šest nových stylů buňky. Každý z nich můžete naformátovat podle potřeby. Přizpůsobení těchto stylů se při aktualizaci kontingenční tabulky zachová.

note

Použijete-li styly buňky pro formátování kontingenční tabulky, všechny kontingenční tabulky v dokumentu budou vypadat stejně, tj. tyto styly se použijí na všechny kontingenční tabulky v dokumentu.


Jedná se o těchto šest stylů buňky:

warning

Ve stylu buňky nelze změnit formát čísla, ten je nutné upravit ve zdroji dat.


Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!