Úprava kontingenční tabulky

Klepněte na jedno z tlačítek kontingenční tabulky a podržte tlačítko myši stisknuté. Vedle ukazatele myši se zobrazí speciální symbol.

Přesunem tlačítka do jiné pozice v řádku lze měnit pořadí sloupců. Přesunem do levé části tabulky lze změnit sloupec na řádek.

Přetáhnutím tlačítka do Filtry se nad vytvořenou kontingenční tabulkou vytvoří tlačítko a pole se seznamem. Toto pole se používá na filtrování tabulky podle obsahu aktuálního pole. Ve vytvořené tabulce lze přetažením přesouvat i další pole a tím vytvářet filtry.

Tlačítko z kontingenční tabulky odstraníte přetažením mimo ní. Pusťte tlačítko myši ve chvíli, kdy se ukazatel myši změní na "přeškrtnutou ikonu". Tlačítko se odstraní.

Kontingenční tabulku upravíte takto: umístěte kurzor do tabulky a otevřete místní nabídku. Z ní vyberte položku Vlastnosti, která pro aktuální tabulku zobrazí dialogové okno Rozvržení kontingenční tabulky.

V kontingenční tabulce můžete přetažením nebo pomocí příkazů vyjmout/vložit změnit pořadí datových polí.

V kontingenční tabulce můžete přiřadit vlastní názvy polím, prvkům polí, mezisoučtům (s určitými omezeními) a celkovým součtům. Vlastní název se přiřadí tím, že přepíšete původní název jiným.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!