Smazání kontingenční tabulky

Kontingenční tabulku smažete tím, že nastavíte kurzor do kterékoliv její buňky a v místní nabídce zvolíte Smazat.

warning

Pokud odstraníte kontingenční tabulku propojenou s kontingenčním grafem, zruší se také kontingenční graf. Otevře se dialogové okno pro potvrzení vymazání kontingenčního grafu.


Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!