Vytvoření kontingenční tabulky

  1. Umístěte kurzor do oblasti buněk obsahující hodnoty včetně záhlaví řádků a sloupců.

  2. Zvolte Vložit - Kontingenční tabulka. Zobrazí se dialogové okno Výběr zdroje. Zvolte Současný výběr a klepněte na OK. V dialogovém okně Kontingenční tabulka se objeví tlačítka s popisky sloupců. Přesuňte je podle potřeby do "Filtry", "Pole řádku", "Pole sloupce" a "Datová pole".

  3. Přesuňte požadovaná tlačítka do jedné ze čtyř oblastí.

Přetáhnutím do Filtry se nad vytvořenou kontingenční tabulkou vytvoří tlačítko a pole se seznamem. Toto pole se používá na filtrování kontingenční tabulky podle obsahu aktuálního pole. Ve vytvořené kontingenční tabulce lze metodou táhni a pusť přesouvat i další pole a tím vytvářet filtry.

Tlačítko přesunuté do části Datové pole zobrazí i funkci, která bude použita na data.

  1. Pořadí tlačítek lze kdykoliv změnit pouhým přetažením.

  2. Tlačítko odstraníte přetažením do pravé části dialogu.

  3. Pro otevření dialogu Datové pole poklepejte na některé z tlačítek v části Pole řádku nebo Pole sloupce. V dialogovém okně vyberte, zda a v jakém rozsahu bude LibreOffice počítat mezisoučty.

Uzavřete dialogové okno Kontingenční tabulka klepnutím na OK. Zobrazí se tlačítko Filtr a tlačítko pro každé pole, které jste přetáhli do oblasti Filtry. Kontingenční tabulka je vložena pod nimi.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!