Kontingenční tabulka

Pomocí kontingenční tabulky (dříve nazývané Průvodce daty) je možné uspořádat, porovnat a analyzovat velké objemy dat. Možné je zobrazit různé součty, podrobnosti jednotlivých oblastí a vytvářet sestavy.

Tabulka vytvořená pomocí kontingenční tabulky je interaktivní. Data lze uspořádat, přeuspořádat či sumarizovat podle různých hledisek.

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!