Řazení dat

  1. Klepněte myší do databázové oblasti.

    Pokud vyberete určitou oblast buněk, budou seřazeny pouze tyto buňky. Pokud klepnete jen na jednu buňku bez vytvoření výběru, bude seřazena celá databázová oblast.

  2. Zvolte Data - Řadit.

    Oblast buněk, které budou seřazeny, je zobrazena v invertovaných barvách.

  3. Vyberte požadované možnosti řazení.

  4. Klepněte na OK.

Podpořte nás!