Filtrování oblastí buněk

Pro filtrování oblastí buněk v sešitu můžete použít několik filtrů. Standardní filtr používá volby, které pro filtrování dat zadáte. Funkce Automatický filtr filtruje data podle konkrétní hodnoty nebo řetězce. Pokročilý filtr používá kritéria pro filtrování z udaných buněk.

Použití standardního filtru na oblast buněk

 1. Klepněte myší do oblasti buněk.

 2. Zvolte Data - Další filtry - Standardní filtr.

 3. V dialogu Standardní filtr zadejte požadované podmínky.

 4. Klepněte na OK.

  Zobrazí se záznamy, které odpovídají zadaným podmínkám.

Použití Automatického filtru na oblast buněk

 1. Klepněte myší v oblasti buněk nebo v databázové oblasti.

  Ikona tipu

  Pokud chcete v jednom sešitu použít více Automatických filtrů, musíte nejprve definovat databázové oblasti a potom na ně použít příslušný filtr.


 2. Zvolte Data - Automatický filtr.

  Do záhlaví každého sloupce v databázové oblasti je přidáno tlačítko s šipkou.

 3. Klepněte na šipku v tom sloupci, kde chcete nastavit filtr na určitou hodnotu či text.

 4. Vyberte hodnotu či text, který chcete použít jako parametr filtru.

  Zobrazí se záznamy, které odpovídají zadaným podmínkám.

Odstranění filtru z oblasti buněk

 1. Klepněte myší ve filtrované oblasti buněk.

 2. Zvolte Data - Filtr - Odstranit filtr.

Podpořte nás!