Buňky ve formátu měny

V LibreOffice Calcu můžete čísla formátovat jako měnu. Když číslo formátujete klepnutím na ikonu Měna Ikona na liště Formát, buňka bude formátována jako výchozí měna, která se nastavuje v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Ikona poznámky

Výměna dokumentů LibreOffice Calc mezi uživateli může vést k nedorozuměním, pokud dokument z LibreOffice Calc načte uživatel s jiným výchozím formátem měny.


V LibreOffice Calc je možné nastavit formát čísla "1,234.50 €", který zůstane v eurech i po otevření v jiné zemi.

Formát měny můžete změnit v dialogovém okně Formát buněk (zvolte kartu Formát - Buňky - Čísla), a to pomocí dvou místních nastavení. V poli se seznamem Jazyk vyberte základní nastavení oddělovačů desetin a tisíců. V seznamu Formát můžete vybrat symbol měny a jeho umístění.

  1. Je-li například jazyk nastaven na "Výchozí" a používáte-li německé národní prostředí, formát měny bude "1.234,00 €". Za číslovkou tisíců bude použita tečka a před desetinnými místy čárka. Pokud nyní vyberete v seznamu Formát formát měny "$ Angličtina (USA)", výsledkem bude následující formát: "$ 1.234,00". Jak vidíte, oddělovače zůstaly stejné. Změnil se jenom symbol měny, ale hlavní formát zápisu zůstává stejný jako v národním prostředí.

  2. Pokud pomocí Jazyk převedete buňky na "Angličtina (USA)", použije se také národní prostředí pro anglický jazyk a výchozí formát měny bude "$ 1,234.00".

Podpořte nás!