Import a export CSV souborů se vzorci

Comma Separated Values - CSV (Hodnoty oddělené čárkou) jsou textové soubory s obsahem listu. Jako oddělovač jednotlivých buněk lze použít čárky, středníky nebo jiné znaky. Textové řetězce jsou uzavřeny do uvozovek, čísla jsou bez nich.

Import CSV souboru

 1. Zvolte Soubor - Otevřít.

 2. V poli Typ souboru nastavte "Text CSV". Označte soubor a klepněte na Otevřít. Má-li soubor příponu .csv, je jeho typ automaticky rozpoznán.

 3. Zobrazí se dialogové okno Import textu. Klepněte na OK.

Ikona tipu

Pokud obsahuje soubor CSV vzorce, ale chcete importovat výsledky těchto vzorců, zvolte - LibreOffice Calc - Zobrazení a zrušte zaškrtnutí pole Vzorce.


Export vzorců a hodnot do CSV souborů

 1. Zvolte sešit, který chcete uložit ve formátu CSV.

 2. Chcete-li exportovat vzorce jako vzorce, například ve tvaru =SUM(A1:B5), postupujte následovně:

  Zvolte - LibreOffice Calc - Zobrazení.

  V části Zobrazit zaškrtněte pole Vzorce. Klepněte na OK.

  Chcete-li exportovat výsledky namísto vzorců, pole Vzorce nezaškrtávejte.

 3. Zvolte Soubor - Uložit jako. Zobrazí se dialog Uložit jako.

 4. V poli Typ souboru vyberte formát "Text CSV".

 5. Zadejte název a klepněte na Uložit.

 6. V dialogu Exportovat textový soubor vyberte znakovou sadu a oddělovače polí a textu a potvrďte klepnutím na OK.

 7. Je-li to třeba, zrušte po uložení zaškrtnutí pole Vzorce, aby se v tabulce opět zobrazovaly vypočítávané výsledky.

Podpořte nás!