Otevírání a ukládání textových CSV souborů

Comma Separated Values (hodnoty oddělené čárkami, CSV) je textový formát souboru, pomocí kterého lze vyměňovat mezi aplikacemi data z databáze či sešitu. Každý řádek v textovém souboru CSV představuje záznam databáze nebo řádek v sešitu. Každé pole v záznamu databáze nebo buňka v řádku sešitu je obvykle oddělena čárkou. Můžete ale také pro oddělení polí použít jiné znaky, například tabulátor.

Pole nebo buňky obsahující čárku musí být uzavřeny do apostrofů (') nebo uvozovek (").

Otevření CSV souboru v Calcu

 1. Zvolte Soubor - Otevřít.

 2. Najděte CSV soubor, který chcete otevřít.

  Pokud má příponu *.csv, vyberte ho.

  Pokud má soubor CSV jinou příponu, vyberte soubor a poté vyberte v poli Filtr „Text CSV“.

 3. Klepněte na Otevřít.

  Otevře se dialogové okno Import textu.

 4. Nastavte parametry převodu textového souboru do sloupců.

  Náhled rozvržení importovaných dat vidíte ve spodní části dialogového okna Import textu.

  Klepnete-li pravým tlačítkem na sloupec v náhledu, můžete nastavit formát nebo sloupec skrýt.

  Ikona tipu

  Zaškrtněte pole s oddělovačem, které odpovídá znaku použitému jako oddělovač v souboru. Pokud se oddělovač nenachází v seznamu, napište znak do vstupního pole.


 5. Klepněte na OK.

Uložení tabulky jako CSV soubor

note

Při exportu sešitu do formátu CSV jsou uložena pouze data na aktuálním listu. Všechny ostatní informace včetně vzorců a formátování jsou ztraceny.


 1. Otevřete tabulku, kterou chcete uložit jako CSV soubor.

  Ikona poznámky

  Lze exportovat pouze aktuální soubor.


 2. Zvolte Soubor - Uložit jako.

 3. V poli Název souboru zadejte název souboru.

 4. V poli Filtr vyberte „Text CSV“.

 5. (Nepovinné) Nastavte parametry CSV souboru

  Vyberte Upravit nastavení filtru.

  V dialogovém okně Exportovat textový soubor vyberte požadované možnosti.

  Klepněte na OK.

 6. Klepněte na Uložit.

Podpořte nás!