Konsolidace dat

Během konsolidace bude obsah buněk z několika sešitů spojen do jednoho místa.

Kombinování obsahu buněk

 1. Otevřete dokument obsahující oblasti buněk, které chcete konsolidovat.

 2. Zvolte Data - Konsolidovat a otevře se dialogové okno Konsolidovat.

 3. V poli Zdrojová oblast dat vyberte oblast buněk, kterou chcete konsolidovat.

  Není-li oblast pojmenována, klepněte do pole vedle pole Zdrojová oblast dat. Objeví se blikající kurzor. Zadejte oblast buněk nebo jí vyberte myší.

 4. Klepnutím na Přidat vložíte vybranou oblast do pole Oblasti konsolidace.

 5. Vyberte další oblasti a každou přidejte klepnutím na Přidat.

 6. Vyberte cílovou oblast v poli Kopírovat výsledky do.

  Není-li cílová oblast pojmenována, klepněte do pole vedle pole Kopírovat výsledky do a zadejte oblast buněk. Oblast buněk lze též zadat pomocí myši nebo umístěním kurzoru do levé horní buňky cílové oblasti.

 7. V poli Funkce vyberte požadovanou funkci. Tato funkce bude použita na konsolidovaná data. Přednastavená je funkce "Součet".

 8. Klepnutím na OK spustíte konsolidaci.

Další nastavení

Klepněte na Více v dialogu Konsolidovat, čímž zobrazíte další nastavení:

Data ze zdrojových oblastí a cílové oblasti jsou uložena při uložení souboru. Při pozdějším otevření souboru s konsolidací budou opět k dispozici.

Podpořte nás!