Zvýraznění záporných čísel

Buňkám lze nastavit formát čísla, který záporná čísla zobrazuje červenou barvou. Popřípadě je možné definovat vlastní formát, který záporná čísla zobrazí jinou barvou.

  1. Označte buňky a vyberte Formát - Buňky.

  2. Na kartě Čísla vyberte formát čísla a zaškrtněte Záporná čísla červeně. Klepněte na OK.

Formát čísla v buňce je definován ve dvou částech. Formát pro kladná čísla a nulu je definován před středníkem; za středníkem je definován vzorec pro záporná čísla. Kód (RED) v Formátovací kód můžete změnit. Například místo RED zadejte YELLOW. Pokud se nový kód objeví v seznamu po klepnutí na ikonu Přidat, jedná se o platný zápis.

Podpořte nás!