Použití podmíněného formátování

Pomocí příkazu nabídky Formát - Podmíněný - Podmínka zobrazíte dialogové okno, který umožňuje nadefinovat pro buňky podmínky, které musí být splněny, aby byly vybrané buňky formátovány určitým způsobem.

Ikona upozornění

Aby podmíněné formátování fungovalo, musí být povolena funkce Automatický výpočet. Zvolte Data - Spočítat - Automatický výpočet (pokud je funkce povolena, uvidíte vedle příkazu značku zaškrtnutí).


Pomocí podmíněného formátování je možné například zvýraznit součty, které přesáhnou průměr ostatních součtů. Změní-li se součty, je formát automaticky změněn též, bez nutnosti měnit formátování ručně.

Definování podmínek

 1. Vyberte buňky, u nichž chcete použít podmíněný styl.

 2. Zvolte Formát - Podmíněný - Podmínka.

 3. Zapište podmínku(-y). Dialog je podrobně popsán v Nápovědě LibreOffice, zde je příklad:

Příklad podmíněného formátování: zvýraznění součtů vyšších/nižších než průměrná hodnota

Krok 1: Generování náhodných hodnot

Určité hodnoty v tabulce lze patřičně zvýraznit. Například v tabulce obratů je možné všechny hodnoty nad průměrem zobrazit zeleně a ty pod průměrem červeně. To umožňuje Podmíněné formátování:

 1. Nejprve vytvořte tabulku s několika různými hodnotami. Pro náš pokus vystačíme s tabulkou náhodných čísel:

  Do buňky napište =RAND(), čímž dostanete náhodné číslo mezi 0 a 1. Celá čísla mezi 0 a 50 dostanete zápisem =INT(RAND()*50).

 2. Rozkopírujte vzorec, abyste dostali řádek náhodných čísel. Potáhněte za pravý dolní roh buňky, dokud se nevytvoří požadovaný počet buněk.

 3. Stejným způsobem potáhněte za pravý dolní roh buňky nejvíce vpravo, čímž vytvoříte další řádky náhodných čísel.

Krok 2: Definování stylů buňky

Dalším krokem je použití stylu na hodnoty nad a pod průměrem hodnot. Před pokračováním se ujistěte, že okno Styly je viditelné.

 1. Klepněte na prázdnou buňku a z místní nabídky vyberte Formát buněk....

 2. V dialogovém okně Formát buněk zvolte kartu Pozadí, klepněte na tlačítko Barva a poté vyberte barvu pozadí. Klepněte na OK.

 3. Na kartě Styly na postranní liště klepněte na ikonu Nový styl z výběru. Zadejte název nového stylu, v tomto příkladu jej nazvěte "Nad".

 4. Druhý styl nadefinujte stejným postupem jako první, jen vyberte jinou barvu pozadí a nazvěte ho "Pod".

Krok 3: Výpočet průměru

V tomto příkladu spočítáme průměr náhodných čísel. Výsledek bude v buňce:

 1. Nastavte kurzor do buňky (např. J14) a vyberte Vložit - Funkce....

 2. Vyberte funkci AVERAGE. Myší vyberte všechna náhodná čísla. Pokud nevidíte celou jejich oblast, protože tomu vadí okno Průvodce funkcí, můžete toto dialogové okno dočasně zmenšit pomocí ikony Zmenšit.

 3. Zavřete Průvodce funkcí klepnutím na OK.

Krok 4: Použití stylů buňky

Nyní lze použít podmíněné formátování listu.

 1. Vyberte všechny buňky s náhodnými čísly jako blok.

 2. Příkazem Formát - Podmíněný - Podmínka otevřete příslušné dialogové okno.

 3. Zadejte tuto podmínku: je-li hodnota buňky menší než J14, formátujte ji stylem Pod, je-li hodnota buňky větší nebo se rovná J14, formátujte ji stylem Nad.

Krok 5: Kopírování stylu buňky

Chcete-li později použít podmíněné formátování u dalších buněk, použijte následující postup:

 1. Klepněte na jednu z buněk, k níž bylo přiřazeno podmíněné formátování.

 2. Zkopírujte buňku do schránky.

 3. Označte jako blok buňky, k nimž chcete přiřadit stejný typ formátování.

 4. Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jinak. Zobrazí se dialogové okno Vložit jinak.

 5. V části Vložit zaškrtněte pouze pole Formáty. Všechny ostatní položky musí být nezaškrtnuté. Klepněte na OK. Místo toho můžete také klepnout na tlačítko Pouze formáty.

Podpořte nás!