Přiřazení formátu pomocí vzorce

Funkce STYLE() může být přidána ke stávajícímu vzorci v buňce. Můžete například ve spojení s funkcí CURRENT obarvit buňku podle její hodnoty. Vzorec =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Červená"; "Zelená")) nastaví buňce styl "Červená", pokud je její hodnota větší než 3, v opačném případě bude použit styl "Zelená".

Chcete-li použít vzorec pro všechny buňky ve vybrané oblasti, můžete použít dialogové okno Najít a nahradit.

 1. Označte všechny požadované buňky jako blok.

 2. Vyberte v nabídce příkaz Úpravy - Najít a nahradit.

 3. Do pole Najít zadejte: .*

  ".*" je regulární výraz znamenající obsah aktuální buňky.

 4. Zadejte následující vzorec do pole Nahradit: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Červená";"Zelená"))

  Znak "&" zastupuje obsah pole Najít. Řádek musí začínat rovnítkem, protože je to vzorec. Předpokládáme, že styly buňky "Červená" a "Zelená" existují.

 5. Zaškrtněte Regulární výrazy a Pouze současný výběr. Klepněte na Najít vše.

  Všechny buňky s obsahem ve vybrané oblasti se zvýrazní.

 6. Klepněte na Nahradit vše.

Podpořte nás!