Odkazy na URL

Pokud například naleznete na internetu stránku, obsahující aktuální burzovní údaje v buňkách sešitu, můžete tuto stránku použít v programu LibreOffice Calc pomocí následujícího postupu:

  1. V dokumentu LibreOffice Calc nastavte kurzor do buňky, kam chcete načíst externí data.

  2. Zvolte List - Externí odkazy. Zobrazí se dialogové okno Externí data.

  3. V dialogovém okně zadejte URL dokumentu nebo webové stránky. URL musí být ve formátu: http://www.my-bank.com/table.html. Pro místní soubory a soubory v místní síti je URL cesta, která se objevuje v dialogovém okně Soubor - Otevřít.

    LibreOffice načte webovou stránku nebo soubor "na pozadí", tedy je nezobrazí. Ve větším seznamu v dialogu Externí data se zobrazí názvy všech listů nebo pojmenovaných oblastí, ze kterých můžete vybírat.

  4. Vyberte jeden nebo několik listů nebo pojmenovaných oblastí. Můžete také zapnout automatické aktualizace každých "n" sekund. Klepněte na OK.

    Obsah bude jako odkaz vložen do dokumentu LibreOffice Calc.

  5. Sešit uložte. Když ho později opět otevřete, LibreOffice Calc po dotazu zaktualizuje propojené buňky.

  6. V - LibreOffice Calc - Obecné můžete zvolit, zda aktualizovat při otevření soubory vždy, na vyžádání nebo nikdy. Ručně je možné aktualizaci spustit v dialogovém okně vyvolaném Úpravy - Odkazy.

Podpořte nás!