Odkazování na buňky metodou táhni a pusť

Pomocí Navigátoru lze na buňky odkazovat z jednoho listu do dalšího, a to ve stejném nebo v různých dokumentech. Buňky mohou být vloženy jako kopie, odkaz nebo hypertextový odkaz. Aby mohla být oblast vložena do cílového souboru, musí mít v původním souboru určen název.

  1. Otevřete dokument obsahující zdrojové buňky.

  2. Zdrojové buňky vyberte a přiřaďte jim název klepnutím na List - Pojmenované oblasti a výrazy. Uložte sešit a nezavírejte ho.

  3. Otevřete sešit, kam chcete buňky vložit.

  4. Otevřete Navigátor. V jeho spodní části vyberte zdrojový sešit.

  5. V části "Názvy oblastí" Navigátoru se objeví názvy ze zdrojového sešitu.

  6. V ikoně Způsob přetáhnutí v Navigátoru, nastavte, zda se má vytvořit kopie, propojení či hypertextový odkaz.

  7. Klepněte na název pod "Názvy oblastí" v Navigátoru a přetáhněte ho na místo, kam ho chcete vložit.

Stejným způsobem je možné vložit buňky z jiného listu stejného dokumentu na aktuální list. V kroku čtyři vyberte Aktivní okno.

Podpořte nás!