Kopírování pouze viditelných buněk

Předpokládejme, že jste v oblasti buněk skryli několik řádků a nyní chcete kopírovat, mazat či formátovat pouze viditelné buňky.

Chování LibreOffice závisí na tom, zda jsou buňky skryté pomocí filtru nebo ručně.

Způsob a postup

Výsledek

Na buňky je aplikován automatický, standardní nebo rozšířený filtr.

Kopírujete, mažete, přesunujete nebo formátujete výběr viditelných buněk.

Kopírovány, mazány, přesunovány nebo formátovány jsou pouze viditelné buňky z výběru.

Buňky byly skryty příkazem Skrýt (z místní nabídky záhlaví sloupců či řádků) nebo použitím osnovy.

Kopírujete, mažete, přesunujete nebo formátujete výběr viditelných buněk.

Kopírovány, mazány, přesunovány nebo formátovány jsou všechny buňky včetně skrytých.


Podpořte nás!