Ochrana buněk před změnami

V aplikaci LibreOffice Calc můžete chránit sešity a dokument jako celek. Můžete zvolit, zda buňky budou chráněny proti náhodným změnám, zda budou vzorce a buňky vidět nebo zda se buňky budou tisknout.

Ochrana může být zabezpečena heslem, ale není to nutné. Pokud použijete heslo, ochrana může být zrušena pouze tehdy, když zadáte správné heslo.

Pamatujte si, že ochrana buněk s vlastností Zamknuto funguje pouze tehdy, když je chráněn celý list. Ve výchozím nastavení mají vlastnost Zamknuto všechny buňky. Proto musíte pro buňky, které uživatel bude moci změnit, tuto vlastnost odstranit. Poté zapnete ochranu celého listu a uložíte dokument.

warning

Tato ochrana zabrání pouze náhodným změnám. Není zamýšlena pro to, aby poskytovala zabezpečení. Ochranu může uživatel obejít například tak, že exportuje list do jiného formátu souboru. Existuje jenom jedno zabezpečení: heslo, které můžete použít při ukládání souboru OpenDocument. Soubor, který byl uložen s heslem, může být otevřen jen s tím samým heslem.


 1. Vyberte buňky, kterým chcete nastavit ochranu.

 2. Klepněte na Formát - Buňky a vyberte kartu Ochrana buňky.

 3. Vyberte požadované možnosti ochrany. Všechny možnosti se použijí pouze poté, co uzamknete list v nabídce Nástroje - viz níže.

  Zrušíte-li zaškrtnutí pole Zamknuto, povolíte uživateli měnit aktuálně vybrané buňky.

  Zaškrtnutím Zamknuto zamezíte změnám obsahu a formátování.

  Zaškrtnutím Skrýt vzorec zamezíte zobrazení a změnám vzorce.

  Zaškrtnutím Skrýt při tisku zamezíte vytisknutí buněk. Na obrazovce budou stále viditelné.

 4. Klepněte na OK.

 5. Použijte nastavené možnosti ochrany.

  Chcete-li buňky ochránit buňky před změnami, zobrazením nebo tiskem, podle nastavení v dialogovém okně Formát - Buňky, zvolte Nástroje - Uzamknout list.

  Abyste ochránili strukturu dokumentu (například počet, názvy a pořadí listů) před změnami, zvolte Nástroje - Uzamknout strukturu sešitu.

 6. (Volitelné) Zadejte heslo.

  warning

  Zapomenete-li heslo, nebude možné ochranu zrušit. Chcete-li pouze ochránit buňky před nechtěnými změnami, nastavte ochranu listu, ale heslo nezadávejte.


 7. Klepněte na OK.

Podpořte nás!