Zadávání hodnot

Calc vám může zjednodušit zadávání hodnot do více buněk. Můžete si upravit nastavení podle svých představ.

Ruční zadávání hodnot do oblasti buněk

Při ručním zadávání bloku dat vám pomohou dvě funkce.

Detekce oblasti u nových řádků

V řádku pod záhlavím řádků můžete postupovat z jedné buňky na další pomocí klávesy tabulátoru. Poté co zadáte hodnoty do poslední buňky v aktuálním řádku, stiskněte Enter. Calc umístí kurzor pod první buňku aktuálního bloku.

detekce oblasti

V řádku 3 stiskněte tabulátor, abyste postoupili z buňky B3 na C3, D3 a E3. Poté postoupíte stisknutím Enteru na B4.

Výběr oblasti

Vyberte oblast pro zadávání hodnot. Poté můžete začít od pozice kurzoru v oblasti zadávat hodnoty. Stisknutím klávesy Tab postoupíte na další buňku, stisknutím Shift+Tab se vrátíte zpět. Na okrajích se tabulátorem přesunete zpět do vybrané oblasti, kterou tak neopustíte.

výběr oblasti

Vyberte oblast od B3 po E7. Nyní se očekává, že zadáte hodnotu do B3. Stisknutím klávesy Tab postoupíte na další buňku ve vybrané oblasti.

Automatické zadávání hodnot do oblasti buněk

Viz Automatické vložení hodnot do oblasti buněk.

Podpořte nás!