Zadávání hodnot

Calc vám může zjednodušit zadávání hodnot do více buněk. Můžete si upravit nastavení podle svých představ.

Ruční zadávání hodnot do oblasti buněk

Při ručním zadávání bloku dat vám pomohou dvě funkce.

Detekce oblasti u nových řádků

V řádku pod záhlavím řádků můžete postupovat z jedné buňky na další pomocí klávesy tabulátoru. Poté co zadáte hodnoty do poslední buňky v aktuálním řádku, stiskněte Enter. Calc umístí kurzor pod první buňku aktuálního bloku.

detekce oblasti

V řádku 3 stiskněte tabulátor, abyste postoupili z buňky B3 na C3, D3 a E3. Poté postoupíte stisknutím Enteru na B4.

Výběr oblasti

Přetažením vyberete oblast pro zadávání hodnot. Začněte ale táhnout od poslední buňky oblasti a tlačítko myši uvolněte, když už je vybrána první buňka. Poté můžete začít zadávat hodnoty. Každým stisknutím tabulátoru postoupíte na další buňku a neopustíte přitom vybranou oblast.

výběr oblasti

Vyberte oblast od E7 po B3. Nyní se očekává, že zadáte hodnotu do B3. Stisknutím tabulátoru postoupíte na další buňku ve vybrané oblasti.

Automatické zadávání hodnot do oblasti buněk

Viz Automatické vložení hodnot do oblasti buněk.

Podpořte nás!