Výpočty v sešitech

Následuje příklad výpočtu v LibreOffice Calc.

 1. Klepněte na buňku a napište do ní číslo.

 2. Stiskněte klávesu Enter.

  Kurzor se přesune dolů na další buňku.

 3. Zadejte další číslo.

 4. Stiskněte tabulátor.

  Kurzor se přesune doprava na další buňku.

 5. Vložte vzorec, například =A3 * A4 / 100.

 6. Stiskněte klávesu Enter.

  Objeví se výsledek výpočtu vzorce. Vzorec je možné editovat na vstupní řádce na liště vzorců.

  Zapíšete-li vzorec, výsledek je automaticky vypočítán.

Podpořte nás!