Výpočet časového rozdílu

Pro výpočty rozdílů časových údajů, například čas mezi 23:30 a 01:10 téže noci, použijte následující vzorec:

=(B2<A2)+B2-A2

V buňce B2 je pozdější časový údaj a v buňce A2 ten dřívější. Výsledkem je 01:40.

Celý den (24 hodin) má ve vzorci hodnotu 1. Hodina má hodnotu 1/24. Logická hodnota v závorkách je 0 nebo 1 a odpovídá 0 nebo 24 hodinám. Výsledek výpočtu se podle zadané posloupnosti operandů automaticky zobrazí v určitém formátu času.

Podpořte nás!