Automatické vyplňování dat podle sousedících buněk

Buňky lze automaticky vyplnit pomocí funkce Automatické vyplnění nebo Posloupnosti.

Použití funkce Automatické vyplnění

Funkce Automatické vyplnění vytváří posloupnosti na základě daného vzorce.

 1. Na listu klepněte na buňku a zadejte číslo.

 2. Klepněte na vedlejší buňku a zase zpátky na tu původní. .

 3. Potáhněte za pravý dolní roh této buňky přes buňky, které chcete automaticky vyplnit, a pusťte tlačítko myši.

  Buňky jsou vyplněny rostoucí číselnou řadou.

Ikona tipu

Seznam po sobě jdoucích dní vytvoříte jednoduše tak, že do buňky zadáte Pondělí a potáhnete za roh buňky.


Pokud nechcete vyplnit buňky různými hodnotami, podržte .

Ikona poznámky

Pokud vyberete dvě nebo více sousedních buněk, které obsahují různá čísla, a potáhnete, zbývající buňky se vyplní podle aritmetického pravidla, které je z daných čísel odvozeno. Funkce automatického vyplnění rozpoznává také vlastní seznamy, které jsou definované v - LibreOffice Calc - Řazené seznamy.


Ikona tipu

Poklepáním na pravý dolní roh buňky je možné automaticky vyplňovat prázdné buňky aktuálního datového bloku. Například: napište "leden" do buňky A1 a potáhněte za její pravý dolní roh až do buňky A12, čímž budete v prvním sloupci mít názvy všech dvanácti měsíců. Nyní napište do buněk B1 a C1 nějaká čísla, vyberte je a poklepejte na pravý dolní roh vybraných buněk. Blok B1:C12 tím bude automaticky vyplněn.


Použití definovaných posloupností

 1. Vyberte oblast buněk, kterou chcete vyplnit.

 2. Klepněte na List - Vyplnit buňky - Posloupnost.

 3. Zadejte parametry posloupnosti.

  Vyberete-li lineární posloupnost, krok, který zadáte, bude přidán postupně ke každému číslu v posloupnosti a tím vytvoří následující hodnotu.

  Vyberete-li typ růst, krokem, který zadáte, bude vynásobeno postupně každé číslo v posloupnosti a tím vytvoří následující hodnotu.

  Vyberete-li typ posloupnosti datum, krok, který zadáte, bude přidán podle zadané jednotky času.

Podpořte nás!