Uživatelské ohraničení buněk

Vybraným buňkám můžete přiřadit různé druhy čar.

  1. Označte buňku nebo blok buněk.

  2. Zvolte Formát - Buňky.

  3. V dialogovém okně klepněte na kartu Ohraničení.

  4. Určete možnosti ohraničení a klepněte na OK.

Možnost Uspořádání čar lze využít k přiřazení několika stylů ohraničení.

Výběr buněk

V závislosti na označených buňkách vypadá tato oblast různě.

Výběr

Oblast uspořádání čar

Jedna buňka

ohraničení s jednou vybranou buňkou

Buňky ve sloupci

ohraničení s vybraným sloupcem

Buňky v řádku

ohraničení s vybraným řádkem

Buňky v bloku 2x2 či větším

ohraničení s vybraným blokem


Výchozí nastavení

Kliknutím na některou z ikon Výchozí nastavíte ohraničení.

Příklady

Označte blok přibližně 8x8 buněk a zvolte Formát - Buňky - Ohraničení.

výchozí sada ikon na kartě Ohraničení

Nyní můžete zjišťovat, které čáry odstraní či nastaví další ikony.

Uživatelem definované nastavení

V oblasti Uživatelem definované můžete kliknutím nastavit či odstranit jednotlivé čáry. Náhled zobrazuje čáry ve třech různých stavech.

Opakovaným kliknutím na čáru či roh přepínáte mezi těmito třemi stavy.

Druhy čar

Obrázek

Význam

Černá čára

černá čára v uživatelem definovaném ohraničení

Černá čára nastaví odpovídající čáry vybraných buněk. Při výběru stylu čáry 0,05 pt se čára zobrazí tečkovaně. Při výběru stylu dvojité čáry se zobrazí dvojité čáry.

Šedá čára

šedá čára v uživatelem definovaném ohraničení

Šedá čára se zobrazuje na čárách, které nebudou změněny. Na dané pozici nebude odstraněna ani nastavena žádná čára.

Bílá čára

bílá čára v uživatelem definovaném ohraničení

Bílá čára se zobrazuje na čárách, které budou odstraněny.


Příklady

Označte jednu buňku a zvolte Formát - Buňky - Ohraničení.

Kliknutím na dolní okraj nastavíte pro dolní okraj velmi tenkou čáru. Ostatní čáry budou z buňky odstraněny.

nastavení tenkého spodního ohraničení

Zvolte silnější styl čáry a klikněte na dolní okraj. Tím nastavíte pro dolní okraj silnější čáru.

nastavení silného ohraničení

Kliknutím na druhou ikonu Výchozí zleva nastavíte všechny čtyři okraje. Poté několikrát klikněte na dolní okraj, dokud není čára zobrazena bíle. Tím odstraníte spodní okraj.

odstranění spodního ohraničení

Můžete zkombinovat několik druhů a stylů čar. Poslední obrázek ukazuje, jak nastavit silné vnější okraje (silné černé čáry), bílé diagonální čáry uvnitř buňky nebudou změněny (šedé čáry).

složitější příklad ohraničení buňky

Podpořte nás!