Použití automatického formátu na vybranou oblast buněk

Pomocí funkce automatického formátu můžete rychle zformátovat vybranou oblast buněk.

Použití automatického formátu na vybranou oblast buněk

  1. Vyberte oblast buněk, na kterou chcete použít styl automatického formátu. Oblast musí obsahovat alespoň 3 sloupce a 3 řádky.

  2. Volbou Formát - Styly automatického formátu otevřete dialogové okno Automatický formát.

  3. V seznamu Formát vyberte styl automatického formátu, který se má použít.

  4. V části Formátování zvolte, které vlastnosti stylu automatického formátu se mají na vybranou oblast buněk použít.

  5. Klepnutím na OK styl automatického formátu použijete a zavřete dialogové okno.

Ikona poznámky

Pokud se nezmění barva obsahu buněk, ujistěte se, že je vypnuto Zobrazit - Zvýrazňování hodnot.


Definování nového stylu automatického formátu

  1. V sešitu Calcu zformátujte oblast buněk s alespoň 4 sloupci a 4 řádky, která poslouží jako vzor pro vytvoření nového stylu automatického formátu.

  2. Vyberte oblast zformátovanou v předchozím kroku a zvolte Formát - Styly automatického formátu.

  3. Klepněte na Přidat.

  4. V poli Název dialogového okna Přidat automatický formát zadejte název nového stylu automatického formátu.

  5. Klepněte na OK a zavřete dialogové okno.

note

Nové styly automatického formátu vytvořené pomocí těchto kroků lze použít v jakémkoliv souboru LibreOffice Calc, nejsou omezeny na soubor, v němž byl styl vytvořen.


Podpořte nás!