Použití automatického formátu na vybranou oblast buněk

Funkci automatického formátu můžete použít pro rychlé formátování listu nebo vybrané oblasti buněk.

Použití automatického formátu na list nebo vybranou oblast buněk

 1. Vyberte buňky (včetně záhlaví sloupců a řádků), které chcete formátovat.

 2. Zvolte Formát - Styly automatického formátu.

 3. Vyberte vlastnosti, které chcete zahrnout do automatického formátu.

 4. Klepněte na OK.

  Formát je použit na vybranou oblast buněk.

Ikona poznámky

Nezměnila-li se barva obsahu buněk, zvolte Zobrazit - Zvýrazňování hodnot.


Definování automatického formátu pro sešity nebo oblasti

Můžete vytvořit nový automatický formát, který bude dostupný pro všechny sešity a oblasti.

 1. Naformátujte list nebo oblast.

 2. Zvolte Úpravy - Vybrat vše nebo vyberte zformátovanou oblast.

 3. Zvolte Formát - Styly automatického formátu.

 4. Klepněte na Přidat.

 5. Do pole Název dialogu Přidat Automatický formát napište název formátu.

 6. Klepněte na OK.

Podpořte nás!