Použití automatického filtru

Funkce Automatický filtr vloží pole se seznamem nad jeden či více sloupců a umožňuje vybírat záznamy (řádky), které chcete mít zobrazené.

  1. Vyberte sloupce, na které chcete použít Automatický filtr.

  2. Klepněte na Data - Filtr - Automatický filtr. Šipky polí se seznamem jsou v prvním řádku vybraných buněk.

  3. Filtr aplikujete výběrem položky z kombinovaného pole.

    Po filtrování se zobrazí pouze ty řádky, jejichž obsah splňuje kritéria filtru. Ostatní řádky jsou skryté. Z nesouvislých řádků s čísly lze poznat, že byly řádky skryty. Filtrovaný sloupec je označen rozdílnou barvou tlačítka s šipkou.

Pokud použijete jiný Automatický filtr na další sloupec filtrované oblasti, budou ostatní pole se seznamem automatického filtru obsahovat pouze filtrované údaje.

Abyste znovu zobrazili všechny záznamy, vyberte v poli se seznamem automatického filtru položku Vše entry. Pokud zvolíte Standardní filtr, zobrazí se dialog Standardní filtr, ve kterém můžete standardní filtr nastavit. Volbou "Horních 10" zobrazíte pouze 10 nejvyšších hodnot.

Funkci Automatický filtr zrušíte opětovným vybráním buněk jako v kroku 1 a klepnutím na Data - Filtr - Automatický filtr.

tip

Chcete-li různým listům přiřadit různé automatické filtry, musíte nejprve na každém listu určit databázový rozsah.


warning

Aritmetické funkce berou v potaz i buňky, které nejsou díky Automatickému filtru zobrazeny. Například součet aktuálního sloupce je vypočítán včetně hodnot z odfiltrovaných buněk. Pro sečtení pouze těch buněk, které zůstanou viditelné po použití filtru, slouží funkce SUBTOTAL.


Podpořte nás!