Vypnutí automatických změn

LibreOffice při psaní automaticky opravuje běžné překlepy a formátuje text. Tyto automatické opravy je možné vrátit stiskem +Z.

Automatické změny je možné v LibreOffice Calcu povolit či zrušit takto:

Automatické dokončování textu nebo čísel

Když zadáváte obsah buňky, LibreOffice Calc automaticky nabízí podobná data, která jsou ve stejném sloupci. Tato funkce se jmenuje Automatické dokončování.

Funkci Automatické dokončování je možné vypnout/zapnout klepnutím na položku nabídky Nástroje - Automatické dokončování.

Automatický převod na formát data

LibreOffice Calc automaticky převádí některé hodnoty na formát data. Například hodnota 1.1 může být podle národního prostředí operačního systému převedena na 1. leden a posléze zobrazena ve formátu data nastaveném v buňce.

Pokud chcete mít jistotu, že hodnota bude interpretována jako text, napište na začátek apostrof ('). Ten nebude v buňce zobrazen.

Nahrazení uvozovek vlastními uvozovkami

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav. Přejděte na kartu Místní možnosti a zrušte zaškrtnutí pole Nahradit.

Obsah buňky vždy začíná velkým písmenem

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav. Přejděte na kartu Možnosti. Zrušte zaškrtnutí pole Každé první písmeno věty bude velké.

Nahrazení slova jiným slovem

Zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav. Přejděte na kartu Nahradit. Vyberte požadovanou dvojici slov a klepněte na Smazat.

Podpořte nás!