Rozpoznání názvů jako adres

Buňky s textem je možné použít jako odkazy na sloupce nebo řádky, ve kterých se nacházejí.

Vzorový sešit

Ve vzorovém sešitě lze názvem 'Sloupec jedna' ve vzorci odkazovat na oblast buněk B3B5 nebo názvem 'Sloupec dva' odkazovat na oblast C2C5. Stejně tak názvem 'Řádek jedna' odkazujete na oblast B3D3 nebo názvem 'Řádek dva' na oblast B4D4. Výsledkem výpočtu vzorce s názvem například SUM('Sloupec jedna') je 600.

Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá. Vypnete ji volbou - LibreOffice Calc - Výpočty a zrušením zaškrtnutí pole Automaticky najít popisky sloupců a řádků.

Ikona tipu

Aby byl název automaticky rozpoznán, musí začínat písmenem a obsahovat alfanumerické znaky. Názvy ve vzorcích uzavřete do apostrofů ('). Je-li apostrof součástí názvu, napište před něj obrácené lomítko - např. 'Harry\'s Bar'.


Podpořte nás!