Rozpoznání názvů jako adres

Buňky s textem je možné použít jako odkazy na sloupce nebo řádky, ve kterých se nacházejí.

Vzorový sešit

Ve vzorovém sešitě lze názvem 'Sloupec jedna' ve vzorci odkazovat na oblast buněk B3B5 nebo názvem 'Sloupec dva' odkazovat na oblast C2C5. Stejně tak názvem 'Řádek jedna' odkazujete na oblast B3D3 nebo názvem 'Řádek dva' na oblast B4D4. Výsledkem výpočtu vzorce s názvem například SUM('Sloupec jedna') je 600.

Automatické nacházení popisků je dříve používanou funkcí a ve výchozím nastavení je vypnuto, jelikož může způsobovat nedeterministické chování závisející na obsahu dokumentu. Chcete-li tuto funkci zapnout, zvolte - LibreOffice Calc - Výpočty a zaškrtněte pole Automaticky najít popisky sloupců a řádků.

Vždy je místo toho možné použít definované popisky, které se chovají podobně, ale předvídatelně.

Ikona tipu

Zadáváte-li název popisku do vzorce, uzavřete jej do jednoduchých uvozovek ('). Pokud je taková uvozovka součástí názvu, je nutné ji zdvojit, například 'ročník ''90'.


Definovat oblast popisků

Otevře dialog, ve kterém je možné definovat oblast popisků.

Podpořte nás!